HomeActueelSGP Papendrecht tegen jaarlijks hijsen regenboogvlag

SGP Papendrecht tegen jaarlijks hijsen regenboogvlag

Publicatiedatum: 30 sep. 2019

 

SGP Papendrecht tegen jaarlijks hijsen regenboogvlag

SGP Papendrecht is tegen het hijsen van de regenboogvlag. Het college van B&W stelt voor om ieder jaar op 11 oktober (Coming Out Day) voór het gemeentehuis de regenboogvlag te hijsen.

Alle andere partijen in de gemeenteraad steunen het voorstel, zo bleek donderdag 26 september jl. tijdens de stemming in de raadsvergadering. In de vergadering van Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) op 9 september jl. verwoordde SGP-fractievoorzitter Arjan Kosten zijn bezwaren. Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

 

Voorzitter, vanavond bespreken we een symbool. Daarachter schuilen vele gedachten, verlangens en gevoelens. En dat raakt mensen heel diep. En dat geldt voor de u terste standpunten. Het zou goed kunnen dat de verschillen vanavond onoverbrugbaar zijn. We hechten wel aan een zorgvuldig en respectvol debat.

Op 11 oktober moet de regenboogvlag uit, zo blijkt uit het voorstel. Wat de SGP-fractie betreft is dat geen goed idee. Er zijn verschillende argumenten te noemen. Argumenten die ik bij andere debatten soms ook tegen kwam bij heel verschillende partijen (seculier en christelijk). Ik geef u drie argumenten.

Selectief

In de eerste plaats is de keuze om nu te vlaggen selectief. Waarom voor de LHBT-gemeenschap wel en voor andere gemeenschappen niet? Op 8 april is het bijvoorbeeld de dag van de Roma. Een mooie gelegenheid dus om deze gemeenschap te ondersteun en door de vlag van de Roma die dag uit te hangen. En waarom hijsen we de Israëlische vlag niet om de Joodse gemeenschap te ondersteunen? Er is inmiddels sprake van hand over hand toenemend antisemitisme in Nederland. Kortom, selectief om nu te vlaggen. Daarom vraag ik het college: is het college het met mij eens dat het goed is om integraal te kijken naar beleid en symboliek op dit punt?

Overbodig

In de tweede plaats is de vlag een overbodig symbool. We hebben niet voor niets bij de renovatie van het gemeentehuis gekozen voor de tekst van artikel 1 van de Grondwet. In onze gemeente is dus zichtbaar dat iedereen er mag zijn. En dat discriminatie dan ook niet toegestaan is. Daar schaart de SGP zich achter. En als je dan toch een vlag wil, dan symboliseert voor ons de Nederlandse vlag de waarden vanuit artikel 1 van de Grondwet.

Polariserend

Ten derde werkt de vlag polariserend. Uiteraard is het voorstel zo niet bedoeld. Toch is polarisatie wel het effect. Want waar je mensen probeert in te sluiten, sluit je nogal eens met hetzelfde gebaar mensen uit. Ik noem u slechts een voorbeeld: het voortgaande Europese integratietraject. Daar moet toch iedereen van profiteren en vooral van meegenieten. Maar lang niet iedereen wil daar bij horen. Zo geldt het ook bij de regenboogvlag. Lang niet iedereen wil zich daarmee identificeren. Dat laat onverlet dat er heel veel misgaat in de omgang met de LHBT-gemeenschap. Er is regelmatig sprake van mishandeling, uitschelden of pesterijen. Daar hebben we net zo goed veel moeite mee. Die uitingen zijn ongepast en onacceptabel.

''De regenboogvlag hoeft wat ons betreft niet in top. Mocht het toch gebeuren, dan moet ik bij het zien ervan elke keer weer denken aan dat verhaal van Noach. Ondanks de puinhoop die mensen er van maken, blijft God trouw aan zijn schepping en schepsel.''

Voorzitter, ik gaf u drie argumenten: namelijk dat het heisen van de regenboogvlag selectief, overbodig en polariserend is.

Klassieke visie op het huwelijk

Maar voorzitter, politiek is niet alleen een kwestie van zakelijke argumenten, ook van overtuigingen. En bij die overtuiging zit nu juist onze grootste moeite met deze vlag. De regenboogvlag staat namelijk symbool voor een levensstijl die de vrijheid biedt om allerlei relaties, met name op seksueel gebied, aan te knopen. Wij hebben daar vanuit ons klassieke, christelijke standpunt moeite mee. We geloven dat onze goede God het huwelijk als levenslang verbond tussen man en vrouw gegeven heeft. En seksualiteit als geschenk in de bedding van het huwelijk. Het is voor ons dan ook onmogelijk om daarom mee te werken aan de bevordering van dit idee. Ook al is het dan 'maar' in een symbool.

Noach

Kortom, die regenboogvlag hoeft wat ons betreft niet in top. Mocht het toch gebeuren, dan moet ik bij het zien ervan elke keer weer denken aan dat verhaal van Noach. Ondanks de puinhoop die mensen er van maken, blijft God trouw aan zijn schepping en schepsel. Hij geeft elke dag weer een nieuwe kans om voor Hem te leven!