HomeActueelSGP: vóór een vuurwerkvrij Papendrecht!

SGP: vóór een vuurwerkvrij Papendrecht!

Publicatiedatum: 15 jul. 2020

 

Vóór een vuurwerkvrij Papendrecht!

De Papendrechtse gemeenteraad sprak op 14 juli jl. in een beeldvormende bijeenkomst over de jaarwisseling, consumentenvuurwerk en de overlast die mensen ervaren. De SGP-fractie pleit voor een vuurwerkvrij Papendrecht. Laten we beginnen met meer handhaving en uitbreiding van de vuurwerkvrije zones! Bekijk en lees hieronder de bijdrage van duo-raadslid Ardjan Boersma.Vuurwerk en de jaarwisseling... Als je de geldverspilling, milieuschade, ernstige gezondheidsschade, ieder jaar weer vuurwerkdoden, overlast in de openbare ruimte op je in laat werken, dan gaat deze beeldvormende bijeenkomst eigenlijk over het onvermogen van de samenleving om een goed feestje te bouwen. Hoe klinkt dat, uit de mond van een SGP-er...?

Uit een bewonersonderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden blijkt dat ongeacht de leeftijd, drie op de tien mensen in Papendrecht zich tijdens oud en nieuw onveilig op straat. In totaal ervaart driekwart van de Papendrechters ervaart in enige mate overlast. De 55-plussers ervaren de meeste overlast: vier op de tien van hen ervaart (heel) veel overlast. Er moet dus wat gebeuren.

Het is daarom goed dat we vandaag hier verder over spreken over hoe we de jaarwisseling voor ons zien en specifiek het plan om samen met Dordrecht en Zwijndrecht een vuurwerkshow te organiseren bij het Drierivierenpunt. 

Minder vuurwerk, minder overlast

SGP Papendrecht staat in principe positief tegenover elk voorstel dat eraan bijdraagt dat het gebruik van vuurwerk in onze gemeente en de overlast die vuurwerk veroorzaakt terug te dringen. Het zou de SGP een lief ding waard zijn als er in Papendrecht helemaal geen vuurwerk wordt afgestoken. Ons ideaal is een vuurwerkvrij Papendrecht. Zou de burgemeester bereid zijn om ook die ambitie uit te spreken? 

Geen centrale vuurwerkshow

Wat ons betreft moet een eventueel nieuw voorstel om mee te doen aan een gezamenlijke met Dordrecht en Zwijndrecht een eindejaarshow met vuurwerk of licht bij het Drierivierenpunt in het licht staan aan die ambitie. Het kan niet zo zijn dat de gemeente om 31 december middernacht tot alleen maar een kwartier vertier aanbiedt en verder niks. Uit het onderzoek van het OCD. komen ook andere opties, zoals mini-vuurwerkshows in wijken of aangewezen plekken om vuurwerk af te steken, in combinatie met ruimere vuurwerkvrije zones in wijken. Wij neigen meer naar dit soort oplossingen dan naar een centrale show. Het uitgangspunt en de norm zou moeten zijn dat Papendrecht vuurwerkvrij is. Op bepaalde pleinen en plaatsen zou het dan mogelijk moeten zijn om vuurwerk af te steken. Is het college van B&W bereid om dit soort ideeën uit te werken?

Corona

Het is coronatijd. Wat heeft dit voor impact op een besluit om een show te organiseren? Is het mogelijk om een mensenmassa bij elkaar te brengen en hoe wenselijk is het om in tijd van bezuinigen als gemeenschap geld vrij te maken voor entertainment?

Voor wie doe je het?

Uit het bewonersonderzoek van het OCD blijkt dat de helft van de Papendrechters een centrale vuurwerkshow wel ziet zitten, maar dat bij uitblijven van een landelijke verbod slechts ongeveer 10 procent zegt hierbij te zullen komen. Mensen vieren oud en nieuw het liefst thuis, met gezin, familie of vrienden. De vraag is dus voor wie je het doet. Er zitten wat open eindjes in het bewonersonderzoek. Je kunt wat conclusies trekken, maar dan interpreteer je dit onderzoek en doe je wat aannames, Is het mogelijk dat het onderzoek wordt vervolgd en verdiept? 

Handhaving

Uit het bewonersonderzoek bleek ook dat jong en oud (ongeveer driekwart) het erover eens zijn dat politie en andere toezichthouders meer optreden tegen agressie richting hulpverleners en tegen het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Mensen ergeren zich eraan als er eerder dan toegestaan wordt afgestoken. Eerder zei deburgemeester “dat hij bekend is met het gevoel van toenemende onveiligheid met betrekking tot het zware vuurwerk. Hij vindt dit zeker een kwalijke zaak, waarover een keer gesproken moet worden.” Laat vandaag een goed moment zijn om hierover door te spreken. Welke kansen ziet de burgemeester om de handhaving te verbeteren?