HomeGemeenteraadProgramma 2018-2022

Programma 2018-2022

'Vóór ons Papendrecht' - Verkiezingsprogramma 2018-2022

Bent u geïnteresseerd in het coalitieakkoord 2018-2022, klik dan hier.

Wilt u het verkiezingsprogramma van SGP Papendrecht voor de periode 2018-2022 bekijken? Klik hier om het volledige programma te lezen.  

Het verkiezingsprogramma kan worden samengevat in 11 speerpunten. 

1. Vóór christelijke politiek in Papendrecht

 • Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.
 • Geen koopzondagen en evenementen op zondag.
 • Tarieven begraafrechten zijn laag genoeg; begraven blijft betaalbaar.

2. Vóór een herkenbaar Papendrecht

 • Papendrecht werkt, als dit zinvol is, in de regio samen met partners en gemeenten om voorzieningen op peil te houden.
 • Papendrecht behoudt haar eigen identiteit.
 • Papendrechtse bestuurders zijn betrouwbaar, benaderbaar en nemen
 • verantwoordelijkheid voor hun keuzes.

3. Vóór een veilig Papendrecht

 • In Papendrecht voelt iedereen zich veilig.
 • Papendrecht handhaaft strikt op ruimtelijke ordening, hondenpoep en alcoholgebruik.
 • Minder vernielingen door handhaving en sociale controle.

4. Vóór een groen Papendrecht

 • Groen boven de A15 blijft groen, dus geen verdere bebouwing.
 • Groenonderhoud moet nog beter.
 • Stimuleren duurzame energie door woningeigenaren en in het vervoer.
 • Papendrecht treft waar mogelijk maatregelen tegen effecten fijnstof.

5. Vóór een bereikbaar Papendrecht

 • Aanpakken grote verbindingen (N3/A15), samen met andere gemeenten.
 • Goede alternatieven bieden, zoals stimuleringsmaatregelen voor fietsen.
 • Papendrecht blijft de wegen binnen de bebouwde kom goed onderhouden.

6. Vóór een welvarend Papendrecht

 • Centrum is één geheel, met goede bezetting en goede bereikbaarheid.
 • Industrieterreinen: schoon, veilig, bereikbaar en aantrekkelijk.
 • Papendrecht faciliteert ondernemers waar mogelijk.

7. Vóór een sociaal betrokken en zorgzaam Papendrecht

 • Gemeente waardeert en steunt vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Sterk Papendrecht (sociaal team) inzetten zodat niemand tussen wal en schip valt.
 • Mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen, verdienen - als ze zich zelf ook inzetten - steun van de gemeente.
 • Zorgvragers in de jeugdzorg hebben keuzevrijheid.

8. Vóór een goed woonbaar Papendrecht

 • Geen achterstallig onderhoud.
 • Woningbouw bedient de vraag goed.

9. Vóór een leerzaam Papendrecht

 • Ondanks krimp scholen voor primair en voorgezet onderwijs open houden.
 • VO-scholen voorzien van moderne huisvesting, waarbij de schoolidentiteit bewaakt blijft.
 • Gemeente stimuleert de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs, vooral in de techniek.

10. Vóór een gezond Papendrecht

 • Sport stimuleren in het kader van gezonde levensstijl.
 • Alle leeftijdsgroepen en doelgroepen kúnnen aan sport of bewegen deelnemen.
 • Gemeente faciliteert geen grote sportevenementen.

11. Vóór een financieel solide Papendrecht

 • Elk jaar een sluitende begroting.
 • Schulden van Papendrecht terugdringen.
 • OZB-tarief gelijk houden.