Lid worden

 

Lid worden

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van een plaatselijke kiesvereniging zijn ook automatisch lid van de landelijke SGP.


U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris door het onderstaande formulier in te vullen. De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.

Nieuwe leden ontvangen het partijblad De Banier gratis.

Aanmeldformulier