Fractie

In de periode 2018 tot en met 2022 wordt de SGP in de gemeenteraad van Papendrecht vertegenwoordigd door Arjan Kosten. Verder heeft de fractie twee duo-raadsleden, dit zijn Willem Goudriaan en Ardjan Boersma

De SGP maakt in de periode 2018-2022 samen met het PAB, CDA en ChristenUnie deel uit van de coalitie. In het college van B&W vertegenwoordigt wethouder Kees de Ruijter (ChristenUnie) zowel ChristenUnie als SGP. 

Heeft u tips of goede ideeën en wilt u met de SGP-fractie meedenken? Neem dan contact op met fractievoorzitter Arjan Kosten via fractie@sgp-papendrecht.nl.