Ardjan Boersma

Duo-raadslid

Mijn naam is Ardjan Boersma (1993). Ik ben geboren in Dordrecht en opgegroeid in Alblasserdam. In maart 2017 ben ik getrouwd met Martine en woon aan de Kerkbuurt in Papendrecht. 

Van juni-december 2018 werkte ik bij de NV BAR-Afvalbeheer als beleidsmedewerker circulaire economie. In die hoedanigheid wasik betrokken bij de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid en vernieuwende circulaire concepten voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Sinds januari 2019 ben ik beleidsmedewerker bij de SGP Tweede Kamerfractie, waar ik mij bezighodt met zorg, medische ethiek, drugs- en asielbeleid

Van huis uit ben ik historicus. Ik studeerde geschiedenis in Leiden. In juli 2018 rondde ik mijn onderzoeksmaster Political Culture and National Identities af met een scriptie over het Réveil, de negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging. Tijdens mijn studietijd was ik namens SGP-jongeren ruim drie jaar bestuurslid bij een Europees netwerk van christelijke politieke jongerenorganisaties, ECPYouth (zie www.ecpyouth.eu).

Politiek heeft mijn hart. Ik vind het mooi om vanuit een christelijke levensovertuiging mijn steentje bij te dragen aan de  samenleving. Ik sta vóór christelijke politiek in Papendrecht. Dat is principieel, maar vaak ook heel praktisch. SGP Papendrecht staat bijvoorbeeld voor goede fietspaden en goede OV-verbindingen met Dordt, rotterdam en Utrecht. Wat minder met de auto is goed voor de schepping en het milieu. Maar ook voor je portemonee en je gezondheid! 

Terug naar overzicht