Speerpunten

Bent u geïnteresseerd in het coalitieakkoord 2018-2022 'Zichtbaar Nabij', klik dan hier.

Het verkiezingsprogramma van SGP Papendrecht voor de periode 2018-2022 heeft als titel 'Voor ons Papendrecht'. Klik hier om het volledige programma te lezen.  

Het verkiezingsprogramma kan worden samengevat in elf speerpunten. 

1. Vóór christelijke politiek in Papendrecht
 • Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.
 • Geen koopzondagen en evenementen op zondag.
 • Tarieven begraafrechten zijn laag genoeg; begraven blijft betaalbaar.

2. Vóór een herkenbaar Papendrecht
 • Papendrecht werkt, als dit zinvol is, in de regio samen met partners en gemeenten om voorzieningen op peil te houden.
 • Papendrecht behoudt haar eigen identiteit.
 • Papendrechtse bestuurders zijn betrouwbaar, benaderbaar en nemen
 • verantwoordelijkheid voor hun keuzes.

3. Vóór een veilig Papendrecht
 • In Papendrecht voelt iedereen zich veilig.
 • Papendrecht handhaaft strikt op ruimtelijke ordening, hondenpoep en alcoholgebruik.
 • Minder vernielingen door handhaving en sociale controle.

4. Vóór een groen Papendrecht
 • Groen boven de A15 blijft groen, dus geen verdere bebouwing.
 • Groenonderhoud moet nog beter.
 • Stimuleren duurzame energie door woningeigenaren en in het vervoer.
 • Papendrecht treft waar mogelijk maatregelen tegen effecten fijnstof.

5. Vóór een bereikbaar Papendrecht
 • Aanpakken grote verbindingen (N3/A15), samen met andere gemeenten.
 • Goede alternatieven bieden, zoals stimuleringsmaatregelen voor fietsen.
 • Papendrecht blijft de wegen binnen de bebouwde kom goed onderhouden.

6. Vóór een welvarend Papendrecht
 • Centrum is één geheel, met goede bezetting en goede bereikbaarheid.
 • Industrieterreinen: schoon, veilig, bereikbaar en aantrekkelijk.
 • Papendrecht faciliteert ondernemers waar mogelijk.

7. Vóór een sociaal betrokken en zorgzaam Papendrecht
 • Gemeente waardeert en steunt vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Sterk Papendrecht (sociaal team) inzetten zodat niemand tussen wal en schip valt.
 • Mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen, verdienen - als ze zich zelf ook inzetten - steun van de gemeente.
 • Zorgvragers in de jeugdzorg hebben keuzevrijheid.

8. Vóór een goed woonbaar Papendrecht
 • Geen achterstallig onderhoud.
 • Woningbouw bedient de vraag goed.

9. Vóór een leerzaam Papendrecht
 • Ondanks krimp scholen voor primair en voorgezet onderwijs open houden.
 • VO-scholen voorzien van moderne huisvesting, waarbij de schoolidentiteit bewaakt blijft.
 • Gemeente stimuleert de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs, vooral in de techniek.

10. Vóór een gezond Papendrecht
 • Sport stimuleren in het kader van gezonde levensstijl.
 • Alle leeftijdsgroepen en doelgroepen kúnnen aan sport of bewegen deelnemen.
 • Gemeente faciliteert geen grote sportevenementen.

11. Vóór een financieel solide Papendrecht
 • Elk jaar een sluitende begroting.
 • Schulden van Papendrecht terugdringen.
 • OZB-tarief gelijk houden.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.