Willem en Anja van Dam stemmen SGP

Wij zijn Willem en Anja van Dam en stemmen op D.V. 16 maart op de SGP. Waarom?

Wij stemmen SGP omdat de partij ten eerste de Bijbel als leidraad en uitgangspunt heeft en daarmee zich aan de Geboden des Heeren wil houden, wat zeer goed is voor iedereen!

Daarbij denken wij aan de zondagsrust, godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs maar wij denken dan ook aan de zorg voor elkaar, niet door abortus en euthanasie maar echte zorg voor elkaar, tot de laatste snik .

Ten tweede vinden wij de SGP op sociaal terrein goed voor iedereen, hierbij denken we aan keuzevrijheid, geen uitsluiting van personen en/of groepen door allerlei QR codes en andere maatregelen van uitsluiting waardoor mensen niet naar winkels, restaurants, sportaccommodaties en zwembad e.d. kunnen.

Ten derde, ook op financieel gebied kan je op de SGP aan. Denk hierbij aan een eerlijker belasting systeem, óók voor de bedrijven en het aanpakken van de belastingkloof tussen  één en twee verdieners.

Ten vierde stemmen wij op de SGP omdat ze voor de boeren en vissers opkomen. Die moeten we niet wegzetten als ‘’de grote vervuilers en/of martelaars van de dieren’’ ( de slechte daar gelaten) want deze mensen zorgen wel voor ons voedsel!

Ten vijfde stemmen wij op de SGP omdat wij de partij betrouwbaar vinden. De SGP doet wat ze zegt en zegt wat ze doet!