Bestuursakkoord

SGP Papendrecht is blij met het bestuursakkoord dat de partij gesloten heeft met PAB, VVD, CDA en ChristenUnie. Namens de SGP is Arjan Kosten beoogd wethouder in het nieuwe college van B&W. Lees hier het hele bestuursakkoord.

Arjan Kosten is sinds 2014 raadslid voor de SGP en sinds 2017 fractievoorzitter. In het dagelijks leven is hij werkzaam als teamleider op een middelbare school buiten Papendrecht). Als wethouder hoopt Arjan Kosten zich te gaan bezighouden met onderwijs, volksgezondheid, milieu, afval, begraafplaats en participatie. 

Beoogd wethouder

De aanstaande benoeming van Arjan Kosten als wethouder zorgt voor de nodige personele wisselingen bij de Papendrechtse SGP-fractie. De nieuwe fractievoorzitter wordt Ardjan Boersma. Naast neemt Willem Goudriaan in de gemeenteraad plaats. Hij was tot op heden duo-raadslid voor SGP Papendrecht.

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord draagt de titel ‘Samen maken we Papendrecht’. Beoogd fractievoorzitter Ardjan Boersma is tevreden met de inhoud van het akkoord. ‘‘Ik noem bijvoorbeeld de voortzetting van het Steunpunt scheiden, relaties en gezinnen. Verder gaan we de openbare ruimte toegankelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking. Er komt een actieplan tegen eenzaamheid. En we versterken het unieke karakter van het dijklint, waar we de dijkbewoners bij betrekken.’’

Koopzondag

Over de koopzondag in Papendrecht hebben de vijf partijen afgesproken dat er in de komende raadsperiode geen voorstel vanuit het college zal komen om de huidige regeling (2 koopzondagen per maand) te wijzigen. Wel zal de VVD-fractie een initiatiefvoorstel indienen over de zondagsopenstelling. Dat voorstel behelst wekelijks zondagsopenstelling van 12:00 tot 16:00 uur voor de levensmiddelenbranche en bouwmarkten en sluiting op elke zondag van alle overige winkels. Ardjan Boersma: ‘‘De SGP ziet de zondag als een door God gegeven collectieve rustdag. Onze inzet was, is en blijft daarom het bevorderen van de zondagsrust. We zullen dan ook geen steun verlenen aan het initiatiefvoorstel van de VVD.’’


 


Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.