Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van SGP Papendrecht voor de periode 2022-2026 heeft als titel Houvast. Voor Papendrecht. Er is een uitgebreide en een verkorte versie van het verkiezingsprogramma.

SGP Papendrecht heeft 10 speerpunten.
  1. In Papendrecht houden we de zondag als gemeenschappelijke rustdag.
  2. We zorgen voor betaalbare woningen voor Papendrechtse starters en gezinnen.
  3. Uit zorg voor de schepping werken we in Papendrecht aan toegankelijke duurzame energie voor elk bedrijf en elke inwoner.
  4. We behouden in Papendrecht wat echt Papendrechts is, zoals de zorg voor elkaar, het oude dijklint en het groen.
  5. Omzien naar ouderen in Papendrecht: we waarderen ouderen en zorgen voor perspectief en steun.
  6. In Papendrecht houden we het schoon, heel en veilig.
  7. In Papendrecht stimuleren we gezond gedrag in de buitenruimte, zoals het gebruik van de fiets, het wandelen en de buiten sporten.
  8. In Papendrecht maken we het aantrekkelijk voor kleine en middelgrote bedrijven: weinig regels en makkelijk starten.
  9. Voor basis- en voortgezet onderwijs is in Papendrecht de huisvesting op orde.
  10. Het huishoudboekje van de gemeente Papendrecht moet in evenwicht zijn.

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.