Resultaten

Waar zetten we ons voor in?

Op deze pagina leest u waar SGP Papendrecht zich in de periode 2018-2022 concreet voor heeft ingezet. Voor actualiteiten, volg ons ook via TwitterFacebook en Youtube. Of neem een kijkje bij de actuele nieuwsberichten op deze site.

Waar heeft de SGP zich de afgelopen tijd concreet voor ingezet? Wat hebben we bereikt? Hieronder een overzicht.

2021

 

Amendement om dijklint karakteristiek in te richten (21 januari 2021) Het voorstel vraagt om bij toekomstige renovaties van het oude dijklint (Westeind, Bosch, Kraaihoek, Kerkbuurt, Visserschbuurt, Oosteind en Matena) te streven naar een eenduidige en karakteristieke inrichting van de openbare ruimte. Klk hier voor meer informatie. Het amendement werd ontraden door de wethouder, maar toch aangenomen door de gemeenteraad!

Amendement zonneparken boven A15 (2 juli 2021) Klik hier om het amendement te bekijken. Het amendement spreekt uit dat de gemeente Papendrecht geen grote zonneweides wil boven de A15. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie uitrekenen kosten Regionale Energiestrategie (2 juli 2021) Klik hier om de motie te bekijken. De motie vraagt het college om bij de volgende versie van de Regionale Energiestrategie te onderzoeken wat mogelijkerwijs de kosten en impact zijn voor de gemeente Papendrecht. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

2020

Schriftelijke vragen over relatie- en opvoedingsondersteuning (20 februari 2020) Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.

Schriftelijke vragen over het Meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid en Jeugd (3 maart 2020) Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.

Amendement om aanstootgevende reclame van Second Love te verbieden (2 juli 2020) Klik hier om het voorstel te bekijken. Het amendement werd helaas verworpen.

2019

Motie over Investeren in relaties (18 juli 2019, Algemene beschouwingen) Deze motie werd helaas verworpen. Klik hier om de motie te bekijken.

Motie over een onderzoek naar een verbod op lachgas (18 juli 2019, Algemene beschouwingen) Deze motie werd helaas verworpen. Klik hier om de motie te bekijken. Op 2 juli 2020 besloot de gemeenteraad alsnog om overlastgevend gebruik van lachgas te verbieden. Een mooie opsteker!

Motie voor een Papendrechts Preventieakkoord (26 september 2019) Deze motie werd helaas verworpen. Klik hier om de motie te bekijken. Uiteindelijk heeft het college van B&W op 17 juni 2021 alsnog een Papendrechts 'vitaliteitsakkoord' vastgesteld.

 

 

 

Leven
Dienen
Recht doen
Jouw gekozen filters:

Er zijn geen resultaten gevonden.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.