12 december 2023

Marc de Vries beëdigd als Eerste Kamerlid

Papendrechter Marc de Vries is dinsdag 12 december beëdigd als Eerste Kamerlid namens de SGP. Hij is de opvolger van Diederik van Dijk die recent de overstap maakte naar de Tweede Kamer.

Prof. dr. Marc de Vries is hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Verder is hij onder andere bestuurslid van de Gereformeerde Bond in de PKN en ouderling-scriba van de Hervormde gemeente Papendrecht.

De Vries noemt het ‘best een avontuur’ om volksvertegenwoordiger te worden. Hij licht zijn motivatie toe: “Dienen in Gods Koninkrijk is iets dat je doet in verwondering dat God in Zijn goedheid zondige mensen wil inschakelen. Daarom geeft dat dienen ook vreugde. Het geroepen worden tot dienst in de christelijke politiek is voor mij nieuw. Het meer reflexieve karakter van de Eerste Kamer past op zich goed bij mijn filosofische werk. Bovenal is het mijn wens om alles wat er nu op me afkomt te doen in afhankelijkheid van God.”

Mede gelet op zijn wetenschappelijke achtergrond gaat Marc de Vries zich in de Eerste Kamer bezig houden met de portefeuilles onderwijs en wetenschap, volksgezondheid, milieu, landbouw, infrastructuur en waterstaat.

Voor zover bekend was er nooit eerder een Tweede of Eerste Kamerlid gedurende zijn ambtstermijn woonachtig in Papendrecht.

Foto: Henriëtte Guest/Eerste Kamer