Lennart van der Welle gaat voor het eerst stemmen op SGP Papendrecht

Lennart van der Welle

Mijn naam is Lennart van der Welle (21) en momenteel zit ik in de afstudeerfase van mijn studie Finance & Control. Na de zomer zal ik in deeltijd de Master Accountancy gaan volgen en ga ik werken in de regio. Ik heb altijd in Papendrecht gewoond dus ik ken het dorp erg goed.  

Als SGP-jongere lid ben ik altijd al betrokken geweest bij de SGP, maar ook actief als commissielid van de commissie SGPJ Alblasserdam-Papendrecht. Dit is ook niet zonder reden. Ik zie in de SGP een partij die opkomt voor haar principes en hier ook voor staat. Dat geeft een gemeente veel zekerheid, zeker in een tijd waar dat nodig is. Verder staat de SGP ook niet allen in het uitvoeren van haar taken. De SGP komt op voor Gods Woord, dit is hét richtsnoer om goed te kunnen besturen. Landelijk, maar zeker ook op lokaal niveau. Lokale thema’s kunnen vaak tegen het licht van Gods Woord aangehouden worden om daaruit te leren hoe we moeten handelen.

Een belangrijk thema voor mij als jongere is mijn toekomst in Papendrecht. Kan ik blijven wonen in het dorp waar ik ben opgegroeid? Door de schaarse ruimte in Papendrecht kan er weinig nieuwbouw gebouwd worden. Gecombineerd met de hoge prijzen tegenwoordig is er weinig doorstroom van starters en gezinnen. De SGP zet zich in voor betaalbare woningen voor starters en gezinnen zonder dat dit ten koste gaat van de leefruimte, zoals alleen hoogbouw. Dit is waarom ik SGP stem!