8 juli 2022

Besluit koopzondag

Op dinsdag 5 juli 2022 steunde een meerderheid van de Papendrechtse gemeenteraad het VVD-voorstel om de levensmiddelenwinkels en bouwmarkten de ruimte te geven elke zondag open te zijn van 12.00 tot 16.00 uur. 

In het bestuursakkoord stond dat de VVD met dit voorstel zou komen. De SGP heeft op verschillende momenten aangegeven tegen dit voorstel te zullen stemmen, zoals in het debat over het bestuursakkoord. Het VVD-voorstel kreeg steun van PAB, CDA, D66 en PvdA. Tegen stemden OP, CU en SGP. GroenLinks was afwezig.

Verder deden D66 en PvdA bij de bespreking van het VVD-voorstel nog twee wijzigingsvoorstellen: vrije zondagopenstelling voor alle winkels en openstelling van 12.00 - 18.00 uur (dus twee uur langer dan in het VVD-plan). Beide alternatieven kregen geen meerderheid in de raad.

Namens de SGP gaf fractievoorzitter Ardjan Boersma aan dat hij zondagsrust als een geschenk ziet. ''Wij geloven dat God Zijn geboden, Zijn leefregels niet voor niets aan ons heeft meegegeven. We pleiten voor zondagsrust vanuit de overtuiging dat dit altijd en voor iedereen goed is. Het stemt ons verdrietig dat anderen dat niet zien. Het doet ons pijn dat de wekelijkse rustdag onder druk staat.''

Hoewel de supermarkten nu permanent iedere zondag open mogen, impliceerde het voorstel van de VVD overigens dat alle andere winkels voortaan dicht moeten. Tot op heden hadden zij de mogelijkheid om elke twee weken 's zondags de deuren te openen. Een aantal winkelketens maakte daarvan gebruik.

Al met al ervaart de SGP-fractie verdriet over het genomen besluit, zoals ook verwoord in het debat. Het is ons gebed dat onze samenleving terugkeert tot God en Zijn geboden.