15 april 2022

College: geen gebruik Papendrechtse vlag

In antwoord op schriftelijk vragen van de SGP (7 maart jl.) geeft het college van B&W aan geen gebruik te willen maken van de officiële Papendrechtse vlag. Lees hier het bericht dat hierover eerder verscheen.

De SGP wil dat de gemeente in ieder geval voor het gemeentehuis de Papendrechtse vlag hijst en onderzoekt of dat ook op andere plekken in het dorp kan. Het college van B&W antwoordde hierop als volgt.

1. Klopt het dat de gemeenteraad in 1958 de blauw-geel-blauwe vlag officieel heeft vastgesteld als gemeentevlag?

Ja, dat klopt.

2. Beschikt de gemeente op dit moment nog over een exemplaar van deze officiële gemeentevlag?

Ja, wij beschikken over verschillende exemplaren.

3. Zo ja, wat is de reden dat deze officiële gemeentevlag op dit moment niet door de gemeente wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de vlaggenmast voor het gemeentehuis?

De vlag met het logo is herkenbaarder dan de officiële vlag.

4. Gelden er regels voor het gebruik van de Papendrechtse vlag?

Er gelden geen specifieke regels voor het gebruik van de Papendrechtse vlag. De algemene regels gelden wel, namelijk dat geen afbeeldingen op de gemeentevlag mogen worden gezet en dat alleen gevlagd mag worden tussen zonsopgang en zonsondergang, tenzij de vlag zo verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

5. Is het college bereid om de echte Papendrechtse vlag in ieder geval te hijsen in de vlaggenmast voor het gemeentehuis?

Om duidelijkheid te houden over het hijsen en strijken van verschillende vlaggen zal het college een vlaggenprotocol opstellen en deze in het derde kwartaal van dit jaar ter vaststelling aan de raad doen toekomen. De afgelopen jaren is er verschillende malen aandacht geweest in de raad voor het hijsen van verschillende vlaggen. De daaruit volgende besluiten van de raad over het vlaggen worden in het protocol opgenomen. Het hijsen en strijken van de vlaggen wordt vervolgens conform protocol uitgevoerd.

6. Is het college bereid om te onderzoeken of het de Papendrechtse vlag ook op andere plaatsen in de gemeente kan laten wapperen, bijvoorbeeld langs de rivier, bij de jachthaven of in één van de parken?

Het college gaat niet onderzoeken of de Papendrechtse vlag op andere locaties mag wapperen. De Papendrechtse vlag mag ook op andere locaties worden gehesen door particulieren en bedrijven, zolang zij rekening houden met wat onder punt 4 genoemd is.