13 mei 2022

Update formatieproces

Op donderdag 21 april brachten wij naar buiten dat Roel Freeke van het bureau Necker van Naem is aangesteld als formateur. De partijen PAB, VVD, CDA, CU en SGP willen coalitieverantwoordelijkheid nemen. Onder voorzitterschap van de formateur, werken wij vanuit een lange termijnperspectief de ambities voor de aankomende periode uit. De eerste formatiegesprekken verlopen in goede en open sfeer, waarin we constructief ideeën uitwisselen en aanscherpen voor de toekomst.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in heel Nederland laag, zo ook in Papendrecht. Hier zijn meerdere redenen voor te bedenken, waarvan het gebrek aan betrokkenheid en vertrouwen in de lokale politiek er een van is. Een van de manieren om betrokkenheid bij politiek te verhogen, is inwoners tijdens een bestuursperiode te laten meepraten en -denken. Door hier actie op te ondernemen, hopen we op een positieve uitwerking op de opkomst bij de volgende verkiezingen. Om die reden betrekken we de samenleving direct vanaf het begin van de bestuursperiode. Over het traject dat we voor ogen hebben, komen we later uitgebreider terug.

Wij kondigen bij deze wel alvast aan, dat we graag alle (duo)raadsleden uitnodigen bij de gesprekken met inwoners aan te sluiten. We vragen niet alleen inwoners om hun inbreng op een aantal onderwerpen. Het voornemen is de gehele gemeenteraad in een nader te bepalen vorm te betrekken bij onderwerpen. Om die reden presenteert deze coalitie geen dichtgetimmerd akkoord. In de nieuwe bestuursperiode hebben de formerende partijen een meer open samenwerking voor ogen. Om dit te symboliseren, spreken wij niet van een 'coalitieakkoord', maar van een 'bestuursakkoord'.

Wij streven ernaar uiterlijk eind mei tot een akkoord te komen. Daarnaast hopen we u in de aankomende periode duidelijkheid te geven over de onderwerpen en vorm waarin we graag met u de dialoog aangaan.

Namens de formerende partijen PAB, VVD, CDA, CU en SGP,

Arno Janssen, Sophia de Keizer, Leon van den Dool, Jaco van Erk en Arjan Kosten